SUSUNAN MABISAKA WIDYA BUDAYA BAKTI
KWARTIR CABANG SUBANG


KETUA                      : ( Kepala Disdik kabupaten Subang )
WAKIL KETUA       
SEKRETARIS           :
BENDAHARA          :
ANGGOTA                :


SUSUNAN PIMPINAN SAKA  WIDYA BUDAYA BAKTI
KWARTIR CABANG SUBANG


KETUA                      :
WAKIL KETUA        :
SEKRETARIS           :
BENDAHARA          :
ANGGOTA                :


SUSUNAN MABI SAKA  WIDYA BUDAYA BAKTI
KWARTIR RANTING SUBANG


KETUA                      : ( Kepala UPTD Pendidikan )
WAKIL KETUA       
SEKRETARIS           :
BENDAHARA          :
ANGGOTA                :


SUSUNAN PIMPINAN SAKA WIDYA BUDAYA BAKTI
KWARTIR RANTING SUBANG


KETUA                                                                                 :
WAKIL KETUA                                                                  :
SEKRETARIS                                                                      :
BENDAHARA                                                                      :

PAMONG PUTERA                                                            :
PAMONG PUTERI                                                             :

INTRUKTUR KRIDA

INST Krida Pendidikan Masyarakat                             :
INST Krida Anak Usia Dini                                           :
INST Krida Pendidikan Kecakapan Hidup (Lifeskill   :
INST Krida Bina Sejarah                                              :
INST Krida Bina Seni dan Film                                    :
INST Krida Bina Nilai Budaya                                      :
INST Krida Bina Cagar Budaya dan Museum              :